10 МАЙ: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ХИМИКА
Медиа:

Много ученици казват, че химията е скучен предмет и няма да им потрябва в живота, но дали наистина е така? Нека да се замислим за химията извън пределите на учебника, защото тя е много повече от предмет за изучаване.

Можеш ли да си представиш света без химия? Отговорът е не. Химията, и по-точно химикалите, са навсякъде около нас.

Едно от най-важните съединения  е водата. Тя е от съществено значение за живота. Ние сме изградени 80% от вода. Нашата планета е покрита 70% с вода. Въпреки това се наблюдава воден дефицит поради нарастващото население в световен мащаб и по-голямата нужда от вода.

На планетата има достатъчно вода за 7 милиарда души, но тя е разпределена неравномерно и много голяма част от нея се изразходва напразно, замърсява се и се управлява неустойчиво. Много от тези предизвикателства, свързани с водата, могат да бъдат преодолени чрез подходящите решения за пречистване на вода.

В днешния урок по химия учениците от 9б клас пречистваха замърсена вода чрез филтриране.

 

По информация на ПДТГ  Димитър Хадживасилев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook