ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС КЪМ ИЗЛИЗАЩАТА  В ПЕНСИЯ ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ – ВИОЛЕТА ЕФТИМОВА
Медиа:

На специална среща в Гербовата зала в сградата на общинска администрация бе отбелязано излизането в пенсия на госпожа Виолета Ефтиова, дългогодишен директор на общински детски градини. Кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев, в присъствието на д-р Анелия Димитрова – зам. кмет УЕПО, г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ и директори на детски градини в община Свищов, връчи поздравителен адрес на г-жа Виолета Ефтимова като й благодари за годините, отдадени в грижа за най-малките.