ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ отбелязва своя празник
Медиа:

С решение на Народното събрание от 9 февруари 1883 г., в Свищов е учредено Първото търговско училище у нас. Този акт и до днес се чества като официален празник на училището.
Тази сутрин пред гимназията тържествено бяха вдигнати знамената пред учители, възпитаници и гости, които бяха дошли да отдадат почит пред дарителя Димитър Хадживасилев. След което директорът на Тъговската гимназия госпожа Румяна Иванова и представители на отдел „Образование“ към Общината поднесоха цветя пред паметника на дарителя.
Проявите продължиха онлайн от 11:00 ч. В знак на уважение, зам.-кметът на Община Свищов д-р Анелия Димитрова отправи поздрав от свое име и от името на кмета на Общината д-р Генчо Генчев. Поздрави поднесоха и доц. д-р Румен Ерусалимов, Заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ в СА „Димитър Апостолов Ценов“, както и г-н Ахмед Куйтов, председател на Институт “Перспективи” . На срещата бяха представени значими постижения на настоящи и бивши възпитаници на Гимназията, както и резултати от конкурси и състезания, събитието продължи с музикални поздрави на ученици.
Историята на красивата и уникална училищна сграда се свързва с Димитър Хадживасилев, чието име носи Търговската гимназия и дарените от него 240 000 златни лева, за построяване и. На 6 септември 1883 година, по предложение на министъра на народното просвещение, княз Александър I подписва указ за създаване на държавно търговско училище в Свищов. През 1891 година се обявява конкурс за изработване на архитектурен план за новото училище, спечелен от известния архитект Петър Паул Бранг. Основният камък на сградата е положен на 1 септември 1892 година. Строежът е завършен през 1895 година. Изградената сграда на Търговската гимназия е била изключително модерна и красива. Доминиращ акцент във външния и изглед е нейният бароков купол с фигурата на устремения Хермес. Фасадата е богато украсена от орнаменти, колони и арки. Гимназията впечатлява и с неповторим интериор, дело на австрийски художници. В нея заработва първото парно отопление на Балканския полуостров. Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ е не само архитектурен символ на Свищов, но и достойно олицетворение на качественото образование у нас.
Търговската гимназия е уникална ценност както за Свищов, така и за България – плод на възрожденския дух на родолюбие, достойнство и чест.