18 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Планетата се задъхва от отпадъци. Цялата биосфера е замърсена с тях. Суровините се изчерпват. Как ще продължим да живеем в тази среда? Има начин. Трябва да рециклираме или оползотворяваме отпадъците. Вече ще го правим!

В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов е утвърдена „Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаси и стъкло“.

Скъпи ученици, най-лесно е да започнете като изхвърляте отпадъците в съответните съдове. Това е първата малка стъпка, за да дадете своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечете и ще ви стане навик. Опитайте, ще видите, че изобщо не е трудно! Преди да започнете се запознайте със следната информация:

Разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки

Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
Пластмасови чаши и чинийки;
Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
Капачки от буркани и бутилки;
Найлонови торбички и опаковъчно фолио.
· Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:

1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти (например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни);

2) Смачкай бутилките чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци

Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:

Вестници и списания;
Празни кутии от сокове и мляко;
Кашони и други хартиени и картонени опаковки;
Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
Хартиени торбички и чували.

Ето и някои факти, свързани с рециклирането на хартия:

1.Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.

2. Един килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.

3. Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.

4. Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.

5. 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

Спазвай следните правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци:

Намали обема на картона и кутиите чрез смачкване и прегъване.
Внимавай! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!

Разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки

Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:

Бутилки от всякакъв вид и цвят;
Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
Буркани от всякакви храни.
Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:

1) Махни капачките и тапите;

2) Изпразни ги от съдържанието им (и без това са тежки)

3) По възможност ги изплакни (не е задължително, но помага да не полепва кал и прах).

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000/.

Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
Стъклото се рециклира 100%.

Учениците от клуб ,, Обичам природата и се грижа за нея” с ръководител Марияна Любенова

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“