В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ“
Медиа:

На 13 март се проведе родителска среща по проект „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, във връзка с предстоящата мобилност на ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ от професия „Системен програмист“.
От 19 март до 2 април нашите възпитаници ще проведат двуседмична производствена практика във водещи фирми в областта на IT-сектора в Берлин, Германия.
Координаторите по проекта г-н Альоша Кушлов и г-жа Моника Цветанова разясниха условията при престоя на вече класираните участници в мобилността, а директорът на гимназията г-жа Лиляна Димитрова поясни начина на пътуване до Берлин и обратно, представи приемащата организация – Berlink, проведен бе инструктаж.
Г-жа Димитрова подчерта, че участниците в мобилността ще представят в Германия не само училището, а и общината. Ще натрупат опит в професионален аспект, който ще споделят след завръщането си. Родителите с интерес слушаха разясненията и задаваха въпроси.
Ръководител на учениците ще бъде г-жа Лилия Георгиева – учител по професионална подготовка.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“