2 ЮНИ! ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА БОТЕВ И ГЕРОИТЕ НА СВОБОДАТА
Медиа:
Днес всеки българин свежда глава  пред подвига на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…