200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Д-Р ГЕОРГИ АТАНАСОВИЧ
Медиа:

На 22 март (нов стил) 2021 г. се навършват 200 години от рождението на д-р Георги Атанасович. Поради влошената епидемична обстановка, годишнината беше отбелязана в тесен кръг от представители на общинското ръководство, на културните и образователните институции в Свищов, които се събраха на гроба му, в двора на църквата „Св. Троица“. Анатолия Тодорова – уредник в къща музей „Алеко Константинов“ произнесе възпоменателно слово за живота и дейността на д-р Атанасович. Цветя бяха поднесени от кмета Генчо Генчев, дирекция „Култура и културно наследство“, отдел „Образование“, ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“, Исторически музей – Свищов и др.

Георги Атанасович е роден в Свищов през 1821 г., макар някои източници да посочват за рождена годината 1822. Гимназиалното си образование получава на о. Андрос и в Атина. За кратко се завръща в Свищов, а след това записва медицина в Париж (1843-1848). Завършва с научна степен. Установява се да живее и работи в Букурещ. Има четири деца. Преподавател е в Букурещкото медицинско училище, а по-късно преподавател по съдебна медицина и токсикология. Почетен професор е на Факултета по медицина и фармация в Букурещ и член на Висшия медицински съвет. Пише много статии и се грижи за издаването на книги. Подпомага образованието в родния си Свищов. След освобождението става министър на народната просвета в първия кабинет на България. След оттеглянето си от активна дейност се завръща в Букурещ при семейството си. По-късно, семейни проблеми го връщат отново в Свищов, където умира през 1892 година. Погребан е в двора на църквата „Св. Троица“.

Припомняме един любопитен факт, свързан с личността на д-р Атанасович, а именно, че книгата посветена на неговата личност с автор д-р Мария Тошева, през 2020 г. намери място в каталога на Конгресната библиотека на САЩ.

Книгата съдържа Тезата за докторат по медицина – представена и защитена от д-р Георги Атанасович на 17 юни 1848 г., в Парижкия факултет по медицина. Същата книга беше представена в Свищов на 28 август 2017 г., в салона на свищовската Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович”. Дисертацията на д-р Атанасович, се издава за първи път на български език, близо 170 години след нейната защита в Сорбоната. В книгата е представен като фототипно копие и пълният текст на френския оригинал на дисертацията.

Вписването на книгата в каталога на Конгресната библиотека в САЩ е признание към личността на д-р Атанасович и приноса му към световната медицинска наука.