209  ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ ДНЕС НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Последният 41-и въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби, за написването на което тази сутрин в МОН бе изтеглен вариант 15.  Изпитният вариант беше генериран от почти 6 млн.  възможни комбинации.

Изпитът започна в 8:30 часа и ще продължи 4 астрономически часа.

Общият брой на учениците от община Свищов, които са попълнили заявления за участие в задължителния изпит по български език и литература и са допуснати  е 212, като от тях 3 не се явиха  днес.

Към момента   изпитния ден протича нормално, матури се провеждат в четири от училищата – СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Цветан Радославов“ и СПГ „Алеко Константинов“.


В анонс:

На 20 май ще е вторият задължителен държавен зрелостен изпит и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация в 12 клас. 

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят от 22 до 29 май.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 7 юни.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook