232 ЗРЕЛОСТНИКА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВИХА ДНЕС  НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИЗПИТ  ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В Министерството на образованието и науката (МОН) тази сутрин беше генерирана изпитната комбинация за държавния зрелостен изпит по български език и литература. За написването на интерпретативното съчинение или есето се падна вариант 1 – това е 41 въпрос. Броят на възможните комбинации за генерирането на изпита, заедно с темата, беше почти 6 млн.

Изпитът започна в 8:30 часа и ще продължи 4 астрономически часа.

Изпитът е разделен на 3 модула, като първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За ученици със специални образователни потребности са предвидени до 30 минути повече за първите два модула, а за третата част – до 60 минути повече.

И тази година максималният брой точки на матурата ще е 100, а изпитът ще се смята за издържан при изкарани минимум 30.

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Последният – 41-ви въпрос, включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има 2 отделни теми. Съчинението е върху изучавана творба. При него от зрелостниците се очаква да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се изисква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства. Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

Резултатите от изпита по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни.

Общият брой на учениците от община Свищов, които са попълнили заявления за участие в задължителния изпит по български език и литература е 250, като от тях 13 не са допуснати, а 5 не се явиха  днес.

Към момента   изпитния ден протича нормално, матури се провеждат в четири от училищата – СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Цветан Радославов“ и СПГ „Алеко Константинов“.

 

В анонс – вторият държавен задължителен изпит ще се проведе на 23 май (вторник), от 8:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност.

За учениците от профилираните гимназии втората матура е по профилиращ учебен предмет, изучаван в 11 и 12 клас.  

Завършващите професионални паралелки и професионални гимназии полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Допълнителните матури по желание ще са между 26 и 31 май.

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook