25-та студентска конференция на Катедра МИО

Катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов организира своята двадесет и пета поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

Настоящи студенти – бакалаври, магистри и докторанти в български висши училища в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление;
Чуждестранни студенти – бакалаври, магистри и докторанти от висши училища, с които Стопанска академия има действащи двустранни рамкови договори за сътрудничество, обучаващи се в икономически специалности.
Тематични направления за доклади:

Международни икономически кризи.
Международни инвестиции.
Международни финанси.
Международен туризъм.
Международен маркетинг.
Международна интеграция и търговия.
Международно управление на хората.
Кръгова икономика.
Влиянието на пандемията Ковид-19 върху международните икономически отношения.
Важни срокове

Срок за подаване на заявка за участие: 28 март 2021 г.
Регистрация за участие – чрез формата в секцията Заявка на сайта на конференцията (директна връзка: https://goo.gl/i2Y2rh)
Одобряване на заявките за участие: до 31 март 2021 г.
Срок за изпращане на докладите: 23 април 2021 г.
Провеждане на конференцията: 14-16 май 2021 г.
Изпращайте своите доклади на mio.conf@uni-svishtov.bg
Получените и отговарящи на формалните изисквания доклади преминават през процедура по предварително анонимно научно рецензиране. Одобрените с положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN номер.

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.

За актуална информация следете www.mioconference.eu