80 екипа ще се конкурират в НАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ на катедра „Маркетинг“

Със засилен интерес и ентусиазъм се регистрираха ученици от XI и XII клас в стартиращото днес, 10 ноември, Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Маркетинг“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов под надслов „Разработване на маркетингова идея за малък местен бизнес“. В състезанието ще участват 80 екипа от 46 училища в България с общо 177 участника. Целта на инициативата с продължителност един месец е да развие предприемаческото мислене на младите хора за постигане на устойчиво развитие на регионите. Участниците от най-добрите екипи ще получат сертификат, даващ право да бъдат приети в редовна форма на обучение в желана от тях специалност. В екипите участват до 3 ученика, които с креативност и базови познания за бизнес и мениджмънт ще разработят своите маркетингови идеи във вид на доклад и презентация или видеоклип. Всички екипи получиха от организаторите подробни указания за важните срокове и за подготовката на докладите. Разработките ще се оценяват по предварително обявени критерии от жури, състоящо се от преподаватели от катедрата и представители на партньорски бизнес организации.
Очаква се участниците в състезанието да създадат уникални маркетингови идеи, които да имат практическа реализация в бизнеса и да допринесат за развитие на местните общности

Източник: СА „Димитър Апостолов Ценов“