9 ФЕВРУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

На 9 февруари 1883 година Народното събрание взема решение за създаване на Първото българско държавно търговско училище. В основата на това решение стои крупното дарение на Димитър Хадхивасилев. Неговото благородно дело дава началото на нашата училищна общност. Докосвайки се до сбъднатата мечта на големия родолюбец, усещаме духа и магията на една традиция, вплела в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството на идния ден. Нашето училище е втъкало в себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили началото, и на онези, които продължават да надграждат през годините и чертаят пътищата на иновативността в преподаването и организацията на учебния процес, на постиженията на блестящия ум на учители и ученици, на мотивацията за доказване и преоткриване и на градивността – гаранция за успехи и уникален стил. Мисията ни е да изграждаме пълноценни личности с висока общообразователна и професионална подготовка, гарантираща успешна реализация. Делниците ни са посветени на голямата отговорност да следваме завета на Дарителя, като работим „за благото и величието на България” чрез продукта на нашия труд – компетентните и предприемчиви възпитаници на Гимназията.

Търговската гимназия е уникална ценност както за Свищов, така и за България – плод на възрожденския дух на родолюбие, достойнство и чест. „Всяка цивилизация умира от безразличието към уникалните ценности, които са я създали”, е казал Никола Гомес Давила, известен интелектуалец от XX век. Затова нека пазим тази ценност – категоричен знак за нашата цивилизованост в картата на европейските и световните културни хоризонти!

Нека имаме сили и воля да преодоляваме съпротивата за развитие, произтичаща от естествената инертност, и да следваме с делата си примера и завета на Дарителя. Нека да бъдем креативни и в съзвучие с предизвикателствата на времето да следваме тази 136 – годишна кауза, завещана от Възраждането за просперитета на Свищов и на България!