АДФИ обявява конкурс за длъжности „финансов инспектор“

От Агенцията за държавна финансова инспекция информират студентите и възпитаниците на
на Стопанска академия по повод инициативата – „АДФИ – перспективната професионална възможност“ за обявен конкурс  за заемане на вакантна длъжност „финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“.

Повече информация и изискванията към кандидатите, както и срок за кандидатстване можете да прочетете: https://adfi.minfin.bg/bg/23

Очакват  вашите въпроси на тел.: 02/9859 5140 и 02/9859 5136
e-mail: hr@adfi.minfin.bg
Отдел УЧРАД

Агенция за държавна финансова инспекция