Академия за родители в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов
Медиа:

На 27.02.2019 г. в Актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе среща от поредицата „Академия за родители“, организирана от екипа за подкрепа на личностно развитие в училище.

По случай 27.02.2019 (Деня за борба с тормоза в училище) бяха поканени родители на ученици от II-ри клас, с които поговорихме и стигнахме до съвместни решения за превенция на тормоза и насилието . Срещата се проведе под формата на игри, казуси и полезни дискусии. Участието на учениците беше най-ползотворно, тъй като интуитивно даваха най-добрите примери и съответно решения. Предстои поредица от срещи, заложени през месец март. Ще бъдат поканени родители с децата си в различни дни от седмицата. Вярваме, че това е правилната посока.

Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.

 

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“