Академията участва и във второто издание на кампанията „Висше образование в България – разумният избор”

Стопанска академия „Д. А. Ценов” участва и във второто издание на онлайн информационната кампания „Висше образование в България – разумният избор”, насочена към българските общности в чужбина. Срещата се проведе на 24.04.2021 г. в Zoom, от 16:00 до 18:00 часа, българско време. Организатори на събитието отново бяха Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и Българско училище „Родна стряха” – Кипър, а Стопанската академия бе представена от доц. д-р Румен Ерусалимов (заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”), Галя Божкова (ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение”) и гл. ас. д-р Юлиян Господинов (координатор „Образователен маркетинг”).

Във форума бяха представени общо 12 български висши училища. Срещата откри с приветствие Благомир Бацанов – съветник в българското посолство в Кипър.
За разлика от първата среща, проведена на 21.03.2021 г., броят на участниците бе увеличен значително. Участваха над 140 зрелостници от Молдова, Украйна, Северна Македония, Сърбия, Кипър, Гърция, Германия, Великобритания, САЩ, Австралия и Канада. Младите български зрелостници, завършващи своето средно образование в различни страни, проявиха особено голям интерес към направленията икономика, туризъм, медицина, архитектура, право, филология, приложна лингвистика, киберсигурност, театрално и музикално изкуство.
С оглед компетентното отговаряне на очаквани въпроси, на 16.04.2021 г. се проведе работна среща с Галина Дреновска – директор Дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката. На нея Стопанската академия бе представлявана от гл. ас. д-р Юлиян Господинов.
По време на второто издание на онлайн информационната кампания, освен конкретни въпроси, свързани с обучението по предпочитаните от младежите специалности и бъдещата им кариерна реализация, се задаваха различни въпроси, свързани с реда на кандидатстване по ПМС 103 и ПМС 228, предимствата при кандидатстване на деца с български произход, български граждани, както и за носителите на двойно гражданство. Участниците получиха информация за: сроковете за кандидатстване; балообразуващите оценки; начините на признаване на матуритетни изпити; сведения за сертифицираните изпити по български език за нива на владеене по европейската езикова рамка, които се равняват на матуритетен изпит по езика (балообразуваща оценка); процедурите на приравняване на дипломи от чужди държави с цел продължаващо обучение в България; и др.

Освен за комуникация с кандидат-студенти, форумът даде възможност и за среща със Снежана Георгиева – председател на Алумни клуб „Приятели на СА – Кипър”. Въпреки многото си ангажименти, тя участва при обсъждането на предстоящи инициативи, а чрез нея бяха изпратени поздрави до всички свищовски възпитаници, членове на алумни клуба в Кипър.