Академичната библиотека в Свищов получи дарение от Булстрад
Медиа:

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получи дарение в размер на 111 тома литература от библиотечния фонд на своя дългогодишен стратегически партньор от страна на бизнеса – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. За да предаде лично дарението, в родната Алма матер се завърна Светозар Ганчев – директор на Генерална агенция Плевен на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, завършил в Свищов преди десетки години спец. „Застраховане и социално дело” (ЗСД). В Стопанската академия той бе посрещнат от ректора проф. д-р Марияна Божинова и зам.-ректора по „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” – доц. д-р Румен Ерусалимов, който е и ръководител на катедра ЗСД. По време на срещата Светозар Ганчев подчерта, че съвместният проект на Свищовската академия и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, стартирал в края на 2016 г. под името „Булстрад Академия”, осигурява възможност на служители от застрахователния бранш в България да повишават своята квалификация именно във висшето училище, където е създадена първата в страната ни катедра по застраховане (1950 г.). Проф. Божинова изрази благодарност от името на академичното ръководство към застрахователното дружество за оказаната подкрепа към новоприети свищовски студенти, чрез направеното дарение, равняващо се на годишните семестриални такси на първокурсниците, които са записани за обучение в редовна форма по държавна поръчка, в специалност „Застраховане и социално дело” за учебната 2020-2021 г. Освен резултати от ползотворното сътрудничество, в рамките на проведената среща двете страни обсъдиха и бъдещи съвместни дейности.

Дарената от библиотечния фонд на Булстрад литература е от различни области на знанието. Тя бе предоставена в Академична библиотека „Акад. Н. Михов”, където ще обогати фонда в областите застраховане, финанси, търговия, маркетинг. Директорът на библиотеката Анка Танева благодари за дарителския жест и подчерта, че той е показател за това, че възпитаниците на Стопанската академия не забравят родната Алма матер, на която дължат своята професионална кариера.

По информация на: СА „Димитър А. Ценов”