Актуални РАБОТНИ ПОЗИЦИИ публикува Кариерният център на Стопанска академия

Уважаеми студенти и възпитаници на Стопанска академия,
Кариерният център към Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов, публикува обяви за работни и стажантски позиции, както и обяви за кариерни форуми в следния раздел:
Раздел „СТУДЕНТСКИ РЕСУРСИ“,
Подраздел „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“
⇨ РАБОТА И СТАЖОВЕ
https://www.uni-svishtov.bg/bg/student-resources/rabota-i-stazhove

⇨ АКТУАЛНО
https://www.uni-svishtov.bg/bg/student-resources/aktualno-kr