БАБИНДЕН В ГРУПА „УСМИВКА“ ПРИ ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Медиа:

От сутринта цареше радостно оживление в група „Усмивка“ при ДГ“Васил Левски“ – филиал, с учителки Катя Кирилова и Детелина Събкова. Децата гледаха с нескрито възхищение своите учителки и помощник-възпитатели, облечени в красиви национални носии – български и турски. С радост посрещнаха своят гост – г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование“. Всички заедно замесиха традиционния за този ден обреден хляб с „мълчана“ вода. След това децата научиха от пресъздадения от техните учителки обичай как младите жени почитат бабите на този ден – като им поливат да си измият ръцете, като ги дарят с дарове и им целуват ръка в знак на уважение. А докато питката се печеше баба им прочете приказка – г-жа Кузева прочете на децата приказката „Отишла баба за дренки“ и им подари книжка с български народни приказки. Накрая всички  се почерпиха с вкусна питка и се хванаха на весело хорце.

 

По информация на ДГ „Васил Левски“