Бъдеще за всеки
Медиа:

Кризата с пандемията от новия коронавирус, която изправи образователната система пред своеобразен стрес тест, показа колко важна е ускорената дигитализация на училищата. И потвърди правилото, че инвестициите в образование се връщат с високи лихви. В случая провежданите квалификации в сферата на ИТ технологиите помогна на мнозина от педагозите да превключат бързо на дистанционно обучение и да подкрепят онези от колегите си, които по ред причини не можеха да се справят. Затова е важно да продължи финансирането на национални програми като тези за изграждане на училищна STEM среда и за обновяване на кабинетите по природни науки. И то да бъде надграждане, така че модернизацията на материалната база и дигитализацията да се случват не само в големите гимназии, а и в малките основни и начални училища. Защото именно в тази възраст децата изграждат основни умения и нагласи към различните предмети. А и какво ще правят в горните класове на някое иначе оборудвано с нови технологии шоколо, ако не са развили отрано дигиталните си умения. Успоредно с това трябва да продължи привличането на млади хора в учителската професия, отварянето на училищата за външни преподаватели и квалификацията на педагозите с оглед пълноценно използване на образователния потенциал на технологиите. А последното означава и нови методи на преподаване, ново учебно съдържание и нова организация и управление в училището. Само в подобна среда технологиите ще променят образованието. Защото те не са панацея, а само средство, макар и доказало се, за привличане на децата към ученето. Без което мнозина таланти биха останали нереализирани.

Източник: Стоян СТОЯНОВ, в.„Аз-буки“