„България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа“ – Национално ученическо състезание по статистика, проведено в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

Със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, катедра „Статистика и приложна математика“ проведе онлайн Национално ученическо състезание по статистика. На учениците от XI и XII клас на българските училища бе предоставена възможност да проявят своята креативност и аналитичност чрез разработки на тема „България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа“. С формулирането на темата екипът на катедрата обвърза състезанието с отбелязването на 85-годишнината на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Средношколците сами избираха област от икономическата или социалната сфера, за да представят със статистически средства мястото на България в Европейския съюз като използват информация от различни статистически източници.
В състезанието взеха участие 12 отбора от 22 ученика на 10 училища в страната: Национално търговско-банкова гимназия – София, Софийска професионална гимназия по туризъм, Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово, Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, Професионална гимназия по икономика – Перник, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Петрич, Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов.
Участниците в състезанието демонстрираха задълбочени познания и сериозни умения за разбиране, извличане, използване, осмисляне и интерпретиране на статистическа информация. При оценяването участваха всички членове на катедра „Статистика и приложна математика“ и представители на практиката. Критерии при определяне на най-добрите разработки бяха оригиналност, аналитичност, иновативност, креативност. Отличени с грамота са следните разработки и участници:

Първо място
„Използване на информационните и комуникационните технологии от домакинства, физически лица и предприятия“
Биляна Бисерова, Преслава Кожухарова, Йоанна Митева, ментор Петя Гутева
Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов

„България в Европейския съюз – анализ на основните макроикономически показатели“
Траяна Гатева и Преслав Гатев, ментор Хилда Генова
Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч

Второ място:
„Туризъм“
Теодора Христова и Христиана Христова, ментор Снежана Колева
Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово

Трето място:
„Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК) средно на човек по области за периода 2014-2018 година“
Иван Велков, Александра Сиракова и Фикрие Папукчи, ментор Катя Бойкова
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев

„Енергетика и енергийна ефективност“
Микаела Иванова, ментор Дияна Дянкова
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

Всеки автор на разработка получава поименен сертификат за участието си в състезанието, който дава право при кандидатстване в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов за прием в първата желана специалност в редовна форма на обучение.

Екипът на катедра „Статистика и приложна математика“ благодари на участвалите в състезанието ученици и техните ментори.