Беседа и изложба „Свищов- огнище на духовността през XIX век“ в Светиниколското училище
Медиа:

Като част от културната програма на Община Свищов, посветена на 24 май, в една от най-старите сгради на България: Светиниколското или Славянобългарското училище се проведе беседа, свързана с духовността и изложба „Свищов- огнище на духовността през XIX век“. В беседата взеха участие единайсетокласниците на СУ „Димитър Благоев“, с ръководител Жана Георгиева.
Уредникът Надя Ангелова запозна учениците с именити свищовски възрожденци, сред които Христаки Павлович, български възрожденец и основоположник на светското образование в България, и представи кратка история на Славянобългарското училище.
Учителят Георги Владикин сам изработва имената на дарителите, които участват в изграждането на сградата. А идеята е била всички ученици да получават светско образование, като учителите, които преподавали лично били подготвяни от Христаки Павлович. Учебниците, по които се обучавали учениците били писани от Христаки Павлович и Емануил Васкидович, издавани във Виена, преподавало се е първо по учителния метод на обучение, а по-късно и по класния метод. Христаки Павлович е преподавал само две години, а след неговата смърт, ръководител на училището е бил Тодор Хрулев. Видни ученици на Христаки Павлович са били: Драган Цанков, Николай Катранов, Петко Рачов Славейков, Тодор Хрулев и др.
Веселина Спасова и Маргарита Колева от читалищната библиотека показаха на децата експозицията „Свищов- огнище на духовността през XIX век“. Учениците видяха: Първата Кратка Ръкописна Граматика, написана от Емануил Васкидович; Първата Българска География, Землеописание, написана от Неофит Бозвели и Емануил Васкидович; копие от Първия Буквар за първоначалните ученици, съчинени от Емануил Васкидович и Георги М. Владикин; Първата Българска История “Царственик или История Българска“, написана от Христаки Павлович; както и Първата Математика „Аритметика или наука числителна“, написана от Христаки Павлович.
Децата слушаха с интерес, а за финал си направиха снимки пред ценните експонати на българско културно наследство.