БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

В последния ден на месец май учениците от IXа клас, спец. „Системно програмиране“, дуална форма на обучение в Търговската гимназия, имаха удоволствието да присъстват на един по-различен учебен блок часове. В ролята на обучители бяха представители на фирма „Орак Инженеринг“ ЕООД – гр. Пловдив. Инициативата бе организирана по НП „Бизнесът преподава“, за която училището кандидатства и бе одобрено за участие.

Лекторите запознаха учениците с технологията на 3D принтирането – тема, изключително актуална в днешния технологичен свят. Тя бе и много полезна предвид наличното професионално оборудване в училището, включено в обзавеждането на STEM центъра за дигитални креативни създатели, който предстои да бъде открит за празника на икономиста – 11-ти юни.

С интересни практически демонстрации, видео и пезентационни материали, както и готови 3D модели, гостите обогатиха познанията на учениците. Те отговориха професионално на зададените въпроси.

По същата програма предстои още една среща с преподаващите представители на бизнеса през следващия месец.