Близо 200 хиляди ще бъдат инвестирани по проект „Красива България“ в ДГ „Слънчо“ – гр. Свищов

С Решение № 1 от 5 февруари 2021 година Управителният съвет Проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация проектното предложение на община Свищов за ремонт на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“, в град Свищов.
Общата стойност по проектното предложение „Ремонт на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“ възлиза на 175 286 лв., от които 82 384 лв. финансиране от ПКБ и 92 902 лв. собствен принос на община Свищов.
За поредна година Общината кандидатства за участие в проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика. Благодарение на усилията на общинското ръководство и проект „Красива България“ през последните години бе модернизирана материално-техническа инфраструктура в училища и детски градини, като това допринесе за популяризиране на съответните спортове, както и за осмисляне на свободното време на всички деца и ученици.
През 2019 година община Свищов реализира проектно предложение, ориентирано към същата Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за изпълнение на дейности в СУ „Димитър Благоев.
През 2020 година община Свищов бе одобрена и изпълни проектно предложение за изграждане на спортна площадка в СУ „Николай Катранов“, в гр. Свищов.
Тази година проектното предложение на община Свищов е ориентирано също към Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ и е насочено към ремонтиране и освежаване на фасадата и оградата на Детска градина „Слънчо“, в гр. Свищов.
Към момента в ДГ „Слънчо“ се възпитават и обучават 108 деца, за които се грижат 23 човека педагогически и непедагогически персонал.
Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване на материалната база в детското заведение и качеството на предлаганата образователна услуга, чрез осигуряване на безопасна и сигурна среда.