ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-ЦАРЕВЕЦ“ ГРЕЙНА СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ
Медиа:

“Та ти казвам, българино! Кай се, кай се в своето читалище. Себе си занеси там, детето си. И детето на детето си. И посвети го в наука и култура, понеже читалището, после църквата, е твоят храм. И го почитай!”

Българският народ е доказал, че може да оцелее през годините само ако успее да запази и съхрани своя дух, ценности и идеали.

Без своите морални и духовни опори той не би могъл да преодолее трудностите и перипетите за да запази себе си. Затова родолюбците открай време създават читалища и се занимават с дейност, съхраняваща традициите ни и насърчаваща културното развитие. Но дейността им се състояла не само в запазване на миналото, а и в граденето на бъдещето.

И това ясно виждаме днес, 93 години след създаването на едно малко по размерите си читалище, но пазещо ревностно своите идеали. Място, насърчаващо културното ни развитие – това е Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“ в с. Царевец, община Свищов.

През годините читалището се е превърнало в средище на културния живот, извор на съхраняване, разпространение и развитие българското народно творчество, културното многообразие, богатство и колорит. То успява да се утвърди като средище на културния и духовен живот.

Активната културна и творческа дейност на читалището, сред които най – емблематичната и с дългогодишни традиции е Национален Фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, многото награди и успехи на творческите клубове са в основата общинското ръководство да подготви, подаде и реализира проектното предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“, което реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с финансиране, осигурено от ОПРР, Регионален фонд за градско развитие „Север“ и собствено съфинансиране, като разходите за двата обекта – сградата и лятното кино възлизат на обща стойност близо 857 000,00 лв.

С тях са изпълнени система от мерки за осигуряване на енергийна ефективност, като дейностите бяха насочени към ремонт на покрив, подмяна на дограма, топло и хидроизолация, ремонт на вътрешните помещения и салони, изградена е отоплителна и вентилационна инсталация, извършена е подмяна на електро и ВиК мрежата, осигурена е достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, а в лятното кино е извършен ремонт на седалките за сядане и сменена е навесната конструкция, като е монтирана тента тип „пергола“ с вградено осветление и възможност за механично събиране в центъра.

По този начин от реализацията на проекта е налице нова, модерна инфраструктура, която дава един нов облик на най-модерните ни и красиви сгради – читалищата. Създадоха се идеални условия за развитието на творческите заложби на нашите съграждани и за развитието на самодейни колективи от различни възрастови групи – Детски танцов състав „Фолклорен извор“; Група за автентичен фолклор „Фолклорен извор“; Фолклорна формация „Фолклорен извор“; Мъжка фолклорна група „Фолклорен извор“; Смесена фолклорна група „Фолклорен извор“; Танцов състав „Фолклорен извор“; Ансамбъл „Фолклорен извор“; Детска вокална група „Изворче“; Формация за стари градски песни „Романтика“; Народен оркестър; Група за художествено слово; Кръжок „Сръчни ръце“; Клуб за народни хора „Фолклорен извор“ и други.

В дейностите и клубовете на читалището участват повече от 80 самодейци, които формират продукта, който предлага културната институция – танцово, музикално, певческо изкуство на изградените колективи при читалището.

За изключително ползотворното сътрудничество между общинската администрация, кметството, читалището и финансиращите институции, както и от ползата от реализацията на проекта сподели кмета на Царевец – г-н Марин Любенов: „Преди 93 години нашите предци, водени от желанието да се съхранят народните традиции и да се сплотят хората от селото, в стремежа към развитие и прогрес, създават местното читалище. През всички тези години читалището поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи.
Най-важното послание, което неговите основатели са ни оставили, е , че е силен този народ, който е просветен и образован. За това днес въпреки трудностите настоятелството и екипът на читалището правят всичко възможно, за да се запазят и предадат посланията на следващите поколения
знания, мъдрост, родолюбие
Много царевчани намират в културния дом място, където могат да изявят своите театрални, музикални и други способности. Благодарение на всеотдайността на населението и желанието им за изява, читалището може да се похвали с многобройни самодейни състави.
Устремът на читалищните дейци не спира и днес. В Царевец духовността има не само история, но и забележително бъдеще, поради което се нарежда веднага след Свищов като културно средище, богато на събития.
Но когато дейността на едно читалище е с почти продължителността на един човешки живот, то равносметката е белязана с присъствието на хората, от онези – първите, сложили началото, до последните, вървящи по техните стъпки. Днешният ден е признание за всички Вас – читалищни деятели, самодейци и даровити хора, които със своя всеотдаен труд и талант пазите българския дух. Вашата упорита работа е еталон за родолюбие, Вашата всеотдайност – пример за подражание.
Специални благодарности към кмета г-н Генчо Генчев и общинското ръководство, към Председателя на ППОК „Изгрев-93“ г-н Ганчо Ламбев, че поддържат жив огъня, запален преди повече от 90 лета и нека си пожелаем този огън да гори и през следващите десетилетия. Благодарение на техния ентусиазъм и възрожденски устрем салонът на читалището ще бъде винаги пълен с хора. Благодаря им за това, че пазят нашето читалище. За това, че работим заедно да съхраним българското. На читалищното ръководство с председател г-жа Вера Блажева с пожелание и през този век вратите на читалищния дом да останат отворени и да не загасва огнището на родолюбие и българщина. Това са хората и институциите, които продължават да извисяват високо националния дух ,за да има българско, докато свят светува, за да го има селото ни, за да има България.“
Изключително доволни са и служителите и членовете на читалищното настоятелство, както и художествените самодейци в различните клубове и кръжоци. Г-жа Вера Блажева – председател на НЧ „Светлина – Царевец“ сподели: „Изключителна благодарност към Кмета на община Свищов Генчо Генчев, екипа реализирал проекта, хората работили за осъществяването му. Години наред читалищната сграда бе в крайно окаяно състояние, затова читалищното настоятелство многократно кандидатства за обновяване на сградата и помещенията в нея. И ето, случи се нещо невероятно! Сега фолклорните групите и клубове репетират и подготвят своите изпълнения в обновени зали, пригодени за нуждите на самодейците. Служителите в библиотеката и читалнята се радват на отоплени и оборудвани с необходимите техники зали, които са най-често посещавани от малките и големи любители на книги. Радвам се, че сградата на читалището блести с един нов облик, нека са горди нашите първосъздатели, завещали да го пазим, ценим, да работим упорито и да вдъхваме българщината и традициите ни на младото поколение. Модернизираната читалищна сграда е с широко отворени врати за всички радетели на българската култура. Нова визия има и лятната сцена към читалището, на която предстои да бъде проведен поредния Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ с многобройни участници от страната и чужбина.“

Всичко това показва, че целта на проекта е постигната, благодарение на съвместните усилия на ръководството на общинската администрация Свищов, кметство Царевец, Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, Регионален фонд за градско развитие „Север“ и всички участници, които допринесоха за реализирането на един уникален за община Свищов проект, обхващащ три от читалищата на територията на община Свищов.

По този начин доказахме, че читалището винаги е било, е и ще бъде пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията и пазител на българските традиции и българското самосъзнание.