Д-Р АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ ПРИСЪСТВА НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“
Медиа:

Днес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе публична защита на дипломни работи на студенти, обучаващи се в образователна и квалификационна степен „магистър“. През последните няколко години  д-р Анелия Димитрова-заместник-кмет „Управление на европейски проекти и образование“  е редовно канена и взема участие в изпитни комисии  при публични защити на дипломни работи в професионални направления 3.8 „Икономика“ и 3.7 „Администрация и управление“. В началото на днешната публична защита д-р Анелия Димитрова приветства дипломантите за избора на специалност и учебна институция, който са направили и сподели с аудиторията информация за високите постижения и успехи на Община Свищов в областта на проектната реализация и управление. Изложението на д-р Димитрова предизвика  висок интерес както от дипломантите, така и от присъстващите представители на академичния състав.

Публичната защитата, на която присъства д-р А. Димитрова, бе в рамките на редовната сесия на завършващите магистри прием м. октомври 2021 г. (икономисти)  и прием м. октомври 2020 г. (неикономисти и професионални бакалаври). Явилите се на защита бяха  от седем магистърски програми от портфолиото на катедра „Стратегическо планиране“, а именно:

  • Управление на проекти
  • Публична администрация
  • Управление на международни проекти
  • Бизнеспланиране
  • Образователен мениджмънт
  • Регионалистика
  • Мениджмънт на териториалното развитие

Изпитната комисия бе в състав:

Председател – проф. д-р Маргарита Богданова

Членове на комисията – Доц. д-р Михаил Чиприянов, Доц. д-р Христо Сирашки и д-р Анелия Димитрова, зам. кмет на община Свищов

Защитата беше в хибриден формат като част от дипломантите се включиха с видеоконферентна връзка чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на Стопанска академия BigBlueButton.

Обръщението на д-р Димитрова към дипломантите може да чуете тук: