Държавна агенция за закрила на детето стартира процедурата по подбор на кандидатури за присъждане на Отличителен знак  „Аз гарантирам щастливо детство“ и Наградата „Посланик на доброто“

 

За поредна година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и Наградата „Посланик на доброто“. Наградите се присъждат като признание за развитие и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за щастливо детство и целят да стимулират осигуряването на високо качество на живот чрез повишаване на удовлетвореността на потребителите; осъществяване на качествени дейности в съответствие с установените стандарти, правила и процедури и насърчаване на важния принос на професионалистите и организациите, работещи за гарантиране правата на децата.

Основният критерий, по който се присъждат отличителните знаци е приноса в грижата за децата и за социални, образователни, здравни и културни дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ се връчва за постижения в четири категории:

  1. Устойчиво развитие;
  2. Успешна промяна;
  3. Значима иновация;
  4. Значимо партньорство.

За отличието  могат да кандидатстват  или да бъдат  номинирани  общини, юридически лица,  доставчици   на  социални   услуги  за  деца,  детски   градини,  училища,  центрове за специална образователна подкрепа, читалища и др., като всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

Участието в конкурса става чрез попълването на формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията.

За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето търси истории за сторено добро от цялата страна, като най-вълнуващите от всички ще бъдат заснети и популяризирани от Агенцията. Наградата „Посланик на доброто“ се връчва на личности, включително и деца, граждански организации допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение.

За участие в надпреварата за Наградата следва да:

  • представите текстово описание на истории за стореното добро с обем: до една стандартна страница за всяка история – А4, 2500 знака;
  • посочите лице за контакт, с което от ДАЗД да се свържат при необходимост.

Съобразените с изискванията истории, следва да представите до 18.10.2021 година на електронен адрес obrazovanie@svishtov.bg

 

Източник: Държавна агенция за закрила на детето