Държавни зрелостни изпити 2020-2021 година

Днес 19 май при спазване на всички противоепидемични мерки, при спокойна обстановка, в 8 часа стартира задължителната матура по български език и литература, която ще продължи 4 астрономически часа. Матура по български език и литература е разделена на три модула: първи с 30 затворени въпроса с по четири възможни отговора, втори с 10 въпроса, които изискват свободни отговори, и трети, при който се очаква създаване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение.
По тема 22 ще пишат днес зрелостниците интерпретативно съчинение или есе по 41-ия въпрос от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в Министерството на образованието и науката от над 11 милиона комбинации. Заради мерките за сигурност на изпита, по традиция, темата за съчинението или есето и неговият автор ще се съобщят по-късно днес.
Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка „среден (3)“ са необходими 23 точки. „Отличен (6)“ получават учениците с най-малко 95 точки.
Общо 178 ученици, от училищата в община Свищов, са подали заявление за участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, който започва в 8.00 часа днес. Общият брой на недопуснатите е 9, а на неявилите се 4.
Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след това след предаване на запечатаната изпитна работа. Зрелостник, започнал да работи по третия модул на матурата по български език и литература, може да напусне окончателно залата и сградата 90 минути след началото на модула. Връщане в сградата до края на изпитния ден не се допуска.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни:
1. Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
2. Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
31 май 2021 г.