ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В  СВИЩОВСКИТЕ УЧИЛИЩА
Медиа:

В месецът на кариерното ориентиране в свищовските училища се провежда инициативата „Ден на отворените врати“. На 9 май седмокласници от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава се включиха в инициативата, като посетиха ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и СУ „Цветан Радославов“.

Учениците се запознаха с  утвърдения държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за всяко едно от посетените училища. Седмокласниците разгледаха двете училища и материалната база, с която те разполагат, запознаха се с част от педагогическите специалисти и с това, което са постигнали техните възпитаниците.

Пред учениците бяха представени възможностите за професионална реализация след завършване на всяка една от професиите или специалностите, така те могат да вземат информирано решение за своето професионално и кариерно развитие и да изберат в какво направление ще продължат своето обучение след седми клас.

Инициатива бе проведена съвместно с Общински клуб Кариерно развитие „Лидер”, който е създаден като част от проекта „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (BG05M9OP001-2.056-0015-C01) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01).

 

По информация на Общински клуб за кариерно развитие „Лидер“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook