Кметът на община Свищов Генчо Генчев награди 14 служители на общинска администрация „за отличителен професионализъм, последователност и активна дейност в изпълнение на служебните задължения“
Медиа:

По повод 12 октомври – Денят на българската община, кметът на община Свищов Генчо Генчев награди 14 служители на общинска администрация „за отличителен професионализъм, последователност и активна дейност в изпълнение на служебните задължения“.
В Зала 1 на Община Свищов градоначалникът благодари на общинските служители, колегите си кметове по населените места и общинското ръководство за неуморния и всеотдаен труд, който полагат ежедневно и каза: „Всеки от нас е част от един голям екип и аз вярвам, че ще продължим да предоставяме качествени услуги и да надграждаме, за да бъдат удовлетворени нашите съграждани.“, той допълни още, че сред наградените служители тази година има и доайени, отдали голяма част от живота си на местното самоуправление и които въпреки, че се оттеглят в заслужена почивка, ще продължат да предават безценен опит на колегите, които идват след тях.
Наградите за служител на годината кметът Генчо Генчев връчи за трети пореден път, а отличените служители от общинска администрация за 2020 година са:

Анастасия Йозова Михайлова – Старши специалист „Проектиране и реализиране на проекти”;

Антоанета Христова Тодорова – Касиер;

Величка Георгиева Христова – Главен специалист „АПОН и финанси”;

Венцислав Илиев Илиев – Финансов контрольор;

Георги Ненков Недев – Главен вътрешен одитор;

Гинка Йорданова Аразова – Началник отдел „Инвестиционна политика“;

Енвер Надъров Юсниев – Главен експерт „Стопанска политика и следприватизационен контрол”;

Иван Петров Калчев – Старши експерт „Екология”;

Марийка Димитрова Милкова – Главен специалист „АПОН и финанси”;

Мирослав Иванов Петров – Началник отдел „Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството”;

Пенка Ангелова Ангелова – Старши специалист „Гражданско състояние”;

Стефанка Иванова Цанкова – Старши експерт „Техническо обслужване и общинска собственост”;

Тамер Евдинчев Мехмедов – Старши специалист „Канцелария“;

Таня Веселинова Банкова – Старши специалист „Устройство на територията”