Десети юбилеен академичен конкурс “Д-р Иванка Петкова“ 2021 г.

Уважаеми млади учени, докторанти и постдокторанти,
Институтът за икономическа политика организира десетото юбилейно издание на академичния конкурс, носещ името на неговия основател и първи председател – д-р Иванка Петкова.
Конкурсът има за цел да подкрепя млади български изследователи в сферата на икономическата наука и е насочен към млади учени, докторанти и постдокторанти на възраст до 35 години.**
Юбилейното издание на конкурса приема изследователски разработки по актуален проблем в едно от трите тематични направления за 2021 година:
1) Глобална икономика и/или международни финанси;
2) Икономическа политика на България;
3) Икономически измерения на устойчивото развитие и зелен преход.
Тази година се предвижда присъждането на първа и втора награда във всяко едно от тематичните направления в размер на 1250 лв. за 1-во място и 750 лв. за 2-ро място.
В първата фаза на конкурса кандидатите следва да представят концепция за изследователска разработка по актуален проблем в едно от трите тематични направления на конкурса до 16 юли 2021 г. Академично жури ще избере най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване във финалния етап на конкурса.
Повече информация относно условията за участие, изискванията към разработките и графикът на академичния конкурс, можете да намерите в насоки за кандидатстване ТУК или на интернет страницата на Институт за икономическа политика Doc1„>Doc1