ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧИПОЛИНО“ ЧЕСТВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
Медиа:

Бъдете добре дошли на празника на Детска градина „Чиполино“

по повод петдесетгодишния ѝ юбилей,

10.00ч. на 14.05.2022 г. в градската градина на Свищов!

При неблагоприятни метеорологични условия

ще бъдете уведомени за всяка промяна.

                                                                Екипът на ДГ „Чиполино“