Детска градина „Слънчо” се включва активно в инициатива за разделно събиране на отпадъци
Медиа:

Детска градина „Слънчо” се включва активно в програмата на Община Свищов за разделно събиране, съхранение и предаване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло.

Детска градина „Слънчо” стартира инициатива „Да пазим планетата Земя, защото е само една“. Тя включва разнообразни по вид дейности. Провеждат се ежедневни педагогически ситуации във всички възрастови групи, свързани с последиците от замърсяването на околната среда и ползите от разделното събиране на отпадъците и намаляването на боклука.

Изработени бяха кошчета за разделно събиране от отпадъчни материали. Децата не само боядисаха и украсиха изделията, но и научиха, че отпадъчните материали могат да бъдат използвани многократно преди да бъдат изхвърлени и рециклирани, което от своя страна намалява количеството на боклука.

Част от кошчетата вече са поставени на детската площадка в жк „Младост” до Паметника на френските войни. Предстои до дни да бъдат поставени кошчета за разделно събиране на още две детски площадки, намиращи се в непосредствена близост до ДГ „Слънчо” – на ул. „Черни връх”. По този начин децата ще имат възможност с подкрепата на своите родители да ги използват по предназначение и извън детското заведение докато се забавляват с приятели.

Поставените информационни табели запознават посетителите с целта на инициативата и призовават към намаляване количеството на отпадъка и пестене на природни суровини и енергия.

ДГ „Слънчо” се ангажира изцяло с обслужването на кошчетата и транспортирането на отпадъците до контейнерите за разделно събиране. Всяка седмица ще се сформират различни дежурни групи, в които ще участват деца и учители. Те ще имат грижата да събират и пренасят отпадъците до предназначените за това места в двора на детското заведение.

В рамките на инициативата ще бъдат отпечатани и разпространени информационни материали –листовки, брошури, които имат за цел да запознаят родителите с целите на инициативата и нейната значимост.

На по-късен етап предстои на обществени места с висока посещаемост да бъдат поставени табели с еко послания, нарисувани от децата.