Детските рисунки от Националния конкурс „Подарявам ти надежда!“ са вече в Детското отделение при МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, гр.Свищов
Медиа:
НАДЕЖДАТА – прекрасните детски рисунки от Националния конкурс „Подарявам ти надежда!“ са вече в Детското отделение при МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, гр.Свищов.
Заедно с добри пожелания те бяха поднесени на д-р Николаева (Началник Детско отделение и специалист педиатър) от г-жа Гайдарова (Директор на ЦОП – гр.Свищов) и специалисти от Центъра за обществена подкрепа.
В свое специално обръщение, д-р Николаева изразява благодарност към участниците в конкурса, техните родители и ръководители.
Със задоволство закриваме дейностите около инициираният от нас и много харесван от Вас конкурс! Време е за нови начинания, нали?
ЗаедноМожем
🌈