Дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ беше организиран вътрешен конкурс за рисунка „Хитър Петър – любим приказен герой“. Участие взеха учениците от четвъртите класове. Класирането на творбите изглежда така:

1-во място – Александър Борисов – 4-ти „б“ клас

2-ро място – Албена Патинг – 4-ти „а“ клас

3-то място – Кристина Радева – 4-ти „б“ клас

Всички участници получиха грамоти за отлично представяне. Рисунките са подредени в изложба пред входа на библиотеката.

С цел подпомагане на учебно-възпитателната работа фондът на библиотеката се обогатява непрекъснато чрез покупка, обмен и дарения. Чрез настоящия проект се закупиха 151 книги и учебни помагала на стойност 1500 лв.

Нашата училищна библиотека отдавна не е само място за заемане на книги и учебна литература. Тя се утвърди като съвременен център за четене и информираност. Но използвайки само традиционните методи на работа, библиотеката губи част от своите читатели. Децата вече подобряват своята четивна и информационна компетентност чрез използване на нови технологии. Ученическата аудитория вече трайно е изградила навици за търсене в глобалната мрежа, виртуалното простванство е предпочитано при търсене на актуална, селектирана и кратка информация.

Чрез проекта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ ще бъде създаден „кът за четене“ със STEM оборудване на стойност 2500 лв.

STEM комплектът ще включва:

· Процесорен модул с интегрирани цифрови сензори /за измерване на налягане на въздуха, температурата на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, рН, относителна влажност. Софтуер за визуализиране и анализ на измерванията /на български език/. Покриващи теми от учебни направления 1-12 клас.

· 21.5 “ Екран за визуализация

· Компютърна конфигурация

· Интерактивен специализиран софтуер mozaBook & LabCam

Целта на този кът е да предразположи учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. В къта освен STEM оборудването ще има и научна литература под формата на лабораторни комплекти за експерименти. По този начин учители и ученици по-добре ще визуализират и представят концепции, които се изучават в областта на природните науки.

Общата стойност на проекта е 5 800 лв.

По информация на: СУ „Д.Благоев“