ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НП „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“
Медиа:

Във връзка със стартиране изпълнението на проект „Изкуството – универсален метод за развитие емоционалната интелигентност на децата бъдещи първокласници“ в ДГ „Васил Левски“ се проведе родителска среща, на която родителите се запознаха с проектните цели и задачи и коментираха предстоящите за изпълнение дейности.

В рамките на събитието психологът Ася Ванева представи резултатите от извършената диагностика за емоционалната интелигентност на децата, а проведената сред родителите анонимна анкета под надслов „Емоционалната интелигентност при децата – огледало на родителите“ предизвика интересна дискусия.

На срещата присъстваха и г-жа Искра Гайдарова – директор на Центъра за обществена подкрепа и психологът Мария Петкова, която проведе тренинг с родителите за невербалната комуникация и ефективното общуване.

Важно е да се отбележи, че само три проекта на детски градини от област Велико Търново, от  подадените по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на МОН са одобрени за финансиране, като единият от тях е „Изкуството – универсален метод за развитие емоционалната интелигентност на децата бъдещи първокласници“ на ДГ „Васил Левски“.

 

По информация на ДГ „Васил Левски“