ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО“

На 07 май 2021 г. се състоя заключителното занятие на клуб „Информационни технологии в счетоводството“ по проект „Подкрепа за успех“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В клуба участваха ученици от специалностите: „Икономическа информатика“, „Бизнес администрация“ и „Електронна търговия“. Проведеното обучение беше предимно с практическа насоченост и засили увереността на бъдещите икономисти, че са дигитално грамотни. Това са млади хора, които притежават ключови компетентности в областта на информационните технологии; познават и прилагат на практика счетоводната методология; могат да работят със счетоводен софтуер и уеб базирани информационни системи; знаят повече за интернет банкирането и електронните разплащания, както и за електронните услуги, които използват гражданите и фирмите в България; познават най-новите направления и тенденции в областта на счетоводството – облачно счетоводство, аутсорсване на счетоводни услуги и приложение на социалните мрежи като инструмент за привличане на клиенти, мобилни решения, счетоводство за онлайн дейност, социално и зелено счетоводство.

С дейностите на клуба можете да се запознаете от видео материала „Дигитални компетенции на счетоводителя“.

https://www.youtube.com/watch?v=j-8FIpkzzxM&t=7s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0