Директорът на СУ „Димитър Благоев“  – г-жа Цветанка Кирова е носител на специалната награда от Председателя на синдиката на българските учители в 23-тия национален конкурс на СБУ „Учител на годината“
Медиа:

Директорът на СУ „Димитър Благоев“ –
гр.Свищов – г-жа Цветанка Кирова е
носител на специалната награда от
Председателя на синдиката на
българските учители в 23-тия национален
конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2020
г.
Екипът на СУ „Димитър Благоев“ поднася
своите поздравления на г-жа Кирова и
желае покоряване на още върхове със
същия нестихващ ентусиазъм и
вдъхновение!