Директорът на СУ „Николай Катранов“ г-н Генади Иванов посети днес четвъртокласниците в училище
Медиа:

Директорът на СУ „Николай Катранов“ г-н Генади Иванов посети днес четвъртокласниците в училище. Поводът бе работата на групите за занимания по интереси, които са сформирани и в трите паралелки.
Учениците от IV „а“ клас посещават клуб „Знам, мога, успявам“ с ръководител г-жа Анка Славова, заниманията на учениците от IV „б“ клас в клуб „Наука без скука“ са под ръководството на г-жа Снежана Блажева, а учениците от IV „в“ клас се изявяват в клуб „Мозайка“ с ръководител г-жа Стефка Николаева.
И в трите групи учениците имат възможност да се упражняват и надграждат знанията си, придобити в учебните часове. Идеята е това да става по забавен за децата начин, който да провокира тяхната любознателност.
Общо 12 клуба за занимания по интереси са сформирани в училището през тази учебна година в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Дейностите са в направленията „Математика“, „Природни науки“, „Хуманитарни науки“, „Езиков свят“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Изкуства и култура“ и „Спорт“. Клубовете се посещават от над 230 ученици при спазване на всички противоепидемични мерки. През последните месеци заниманията преминаха в електронна среда, а след връщането на малките ученици в училище – присъствените часове за тях бяха възстановени, при спазване на изискването за недопускане на смесване между паралелките.