ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ОТ СВИЩОВСКИТЕ УЧИЛИЩА УЧАСТВАХА  В КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
Медиа:

Директори и учители от всички учебни институции, разположени на територията на община Свищов, участваха в кръгла маса по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Форумът се проведе  в сградата на Областната администрация във Велико Търново и в него  участваха около 150 директори и учители от всички общински и държавни училища в областта.

Кръглата маса  бе открита от инж. Розалия Личева, началник на РУО във Велико Търново, а областният управител инж. Георги Гугучков отправи поздрав към присъстващите.

 

Тематичната насоченост на кръглата маса бе свързана с представяне на възможностите и демонстриране на работата на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, която цели осигуряване на безопасни виртуални класни стаи, облачно хранилище на данни и интеграция на приложения за виртуално обучение, оценка, администриране за всички учебни заведения в държавата, както и да предостави възможност за допълнителни иновации и развитие на образователните технологии в България.

Образователната платформа е инсталирана върху облачната среда на МОН, а достъпът до нея се осъществява с електронните профили в edu.mon. Функционалните права са в  зависимост от статута на регистрирания потребител (ученик, родител, учител и т.н.). Приложението предоставя достъп до безплатни електронни уроци по всички теми, дисциплини и за всички класове, както и създава условия за  последваща персонализация на образованието – ученикът да получава уроци според нуждите си.

Учениците имат права за достъп до свое пространство, профил, в който събират уроците и нужните им материали. Самото съдържание е с опции за филтриране  и персонализиране съобразно учебна програма като в резултат това,  цялата информация, необходима за тяхното обучение  се генерира на едно място.

Платформата дава права на учителите да създават сами дигитално учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове, които да бъдат видими в средата на учебната институция. В специален модул се предоставя възможност разработените материали да се предлагат и за национално ползване и съответно, след преминаване през оценка от независими експерти, одобрените уроци стават  достъпни за всички останали учители, а авторите им получават заплащане.

Чрез платформата родителите също ще получават конкретна информация какво учат децата им, какви са оценките им и седмичната им програма.

Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ бе представена от Яни Гебеджелиев, който е в екипа, разработил платформата и е мениджър „сектор образование“.

 

Демонстрация  на работата на дигиталната раница може да видите тук