Дискусия на тема Корпоративна социална отговорност и Стратегията КСО на Министерство на труда и социалната Политика

ПОКАНА
ЗА
УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ДИСКУСИЯ С ФОКУС ГРУПА
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ.
СТРАТЕГИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

12 май 2021 г. (сряда) от 10.30 часа

➡️ По какъв начин корпоративната социална отговорност влияе върху начина на живот и работата на младите хора?
➡️ Каква е отговорността на организациите към техните служители, клиенти, контрагенти и околната среда?
☑️ ВКЛЮЧИ се във Фокус група и ще разбереш!
⏱ Нужно е да отделиш само 60 минути от твоето лично време!

Събитието е предназначено за студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обучаващи се в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“.

ПРОГРАМА
10.30 часа НАЧАЛО
Презентация на тема Корпоративна социална отговорност и Стратегията на МТСП
Презентатор: Радостина Илиева

10.45 часа Пауза и време за попълване на анкети от студентите
10.50 часа СТАРТ на дискусионният панел на тема КСО
Ще се проведе с предварително одобрени от МТСП въпроси.
Модератор: Радостина Илиева

11.30 часа КРАЙ

Всички участвали студенти ще получат:
☑️ Флаер от МТСП за Стратегията по корпоративна социална отговорност
☑️Удостоверение за студентски стаж от „СИМРА КИЮ“ ЕООД
☑️1 кариерна консултация от „СИМРА КИЮ“ ЕООД, валидна 12 месеца
И ОЩЕ:
☑️Ще упражнят „меките“ си умения
☑️Ще дискутират в екип
☑️Ще създадат нови професионални контакти

Линк за онлайн фокус групата на 12.05.2021 от 10.30 часа:
https://meet.google.com/dbs-jzax-hms?hs=224