Дистанционна педагогическа работа с децата, посещаващи детските градини, с цел подпомагане на родителите да организират времето на децата в домашна среда

Във връзка с продължаващото извънредно положение в страната, проявяваме отговорност, запазваме спокойствие и предлагаме добри решения на децата и родителите от детските градини в община Свищов. Основната ни мисия е да опазим здравето и живота на децата и гражданите на общината. Създалата се обстановка води до промени във всички дейности, включително и образователния процес. Педагогическите специалисти не прекъсват добрата комуникация с децата и техните родители. Прилагайки иновативни подходи подпомагат учебно- възпитателната работа вкъщи и за децата от детските градини.
Продължаваме да създаваме организация за реализиране на дистанционна педагогическа работа с децата, посещаващи детските градини, с цел подпомагане на родителите да организират времето на децата в домашна среда.
Комуникацията е възможна чрез електронна поща, социални мрежи и други, при което на децата в домашни условия се оказва подкрепа за подготовка и упражнения. Не забравяме, че основната форма на взаимодействие в детската градина е играта. Вече са предоставени линкове за достъп до електронните ресурси на издателствата, с които работим. През следващите седмици педагогическите специалисти ще използват всички алтернативни варианти за учене, преподаване и игра от разстояние, ще използват разработени от тях, упражнения и задачи с игрови характер, които ще изпращат на родителите, ще разпространяват електронни разработки на дидактични игри по математика и български език, логопедични карти, конструктивни занимания. Ще предоставят постоянно информация за децата и родителите, ще дават нужните указания и практически съвети за изпълнението на поставените задачи. Директорите ще изготвят времеви график за консултиране на родителите от съответните учители за обратна връзка от постигнатите резултати и/или срещнати трудности при усвояване на заниманията. Призоваваме децата и родителите да бъдат активни като следят и търсят обратна връзка за изпълнението на задачите.
За останалите населени места, учителите ще разпространят материали, с които децата разполагат в детските градини със съответни указания за работа по тях до децата и техните родители. Ще има и обратна връзка, учителите ще консултират онези, които се затруднят при усвояване на заниманията.
При заявено желание може да се работи индивидуално с дете и неговия родител, което ще се реализира под формата на забавни домашни игри и занимания.
Очакваме всички учители и родители да работят заедно в интерес на децата. Във връзка с предстоящите празници зарадвайте вашите деца с организиране на интересни занимания вкъщи:
– Най- хубавата великденска рисунка или картичка;
– Най- сръчните деца при боядисване на яйца с баба или мама;
– Най- чаровната пролетна усмивка;
– Най- веселия готвач при месене на козунак с мама или баба.
Организирайте видео връзки за определяне на „най- добър танцьор“, „разказвач“ или „рецитатор“. Помолете родителите да направят записи на изпълненията на децата и ги съберете в галерия на групичките си.
Създайте приятни емоции, като организирате виртуални изложби от рисунки, картички, изделия от конкурсите, виртуални концерти и изяви, които липсват на децата.
Пожелаваме Ви вдъхновение, креативност и останете в добро здраве и разположение на духа!