ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  Е ВЪВЕДЕНО ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната и в изпълнение на задължителните противоепидемични мерки, училищата на територията на община Свищов въведоха от 16 март дистанционно обучение на всички ученици.
Най-важната цел сега е опазването на живота и здравето на децата, както и на всеки един човек. Обучението в дигитална среда е алтернатива в съвременния технологичен свят. Електронната комуникация ще доведе до пълноценно включване в образователния процес и на родителите чрез обмен на информация с учителите. Трябва с разбиране и търпение да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени и да се адаптираме адекватно на промените във всички сфери на обществения живот, включително и образованието.
Подробна информация за електронните форми за осъществяване на дистанционното обучение, може да намерите на сайта на „Образование Свищов“ – https://obrazovanie-sv.bg/ .
Подробна информация за графиците, утвърдени от училищните ръководства, може да намерите на сайта на РУО гр. Велико Търново – http://riovt.org/, както и на сайтовете на съответните училища.