Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че днес, 12.10.2021 година, изтича срокът за регистрации и редакции на заявления в Системата за електронен прием в детските градини. Свободните места за детски градини са обявени на адрес https://dg.svishtov.bg/garden/news и на https://dg.svishtov.bg/gyasli/news  са обявени свободните места за яслените групи.