ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че Системата за прием детските градини ще бъде достъпна за регистрации и редакции на заявления днес  до 23:59 часа.

Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на 02.08.2023 г.

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детските градини на територията на община Свищов – учебна  2023/2024

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов