ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИИ И РЕДАКЦИИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Медиа:

Уважаеми родители,

напомняме ви, че днес, 01.08.2022 година, изтича срокът за регистрации и редакции на заявления в Системата за електронен прием в детските градини.

 

Вход в системата:  „Детски градини 2022/2023“

График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.