ДО УТРЕ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В ONLINE КОНКУРСИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Срокът за участие е до 22 декември

 

ONLINE КОНКУРСИ

 

„Инициатива на 2020 година“

„Послание към 2021 година“

 

Поради Covid епидемията, Коледните конкурси на Община Свищов тази година ще бъдат само два и ще се проведат ONLINE.

 

Условия за участие в двата конкурса:

 

1. Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, семейства, граждани и др.

 

2. Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст.

 

3. За „Инициатива на 2020 година“: съдържанието на текста описва вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки.

 

4. За „Послание към 2021 година“: текстът може да бъде проза или мерена реч.

 

5. В писмата с предложения да са посочени име и фамилия на автора или име на организацията, лице и телефонен номер за контакти.

 

6. Срокът за приемане на предложения е от 1 до 22 декември (включително).

 

7. Предложенията се приемат на e-mail: konkursi@svishtov.bg

 

8. Резултатите ще бъдат обявени на 1 януари 2021 година на www.svishtov.bg и на Facebook: Култура Община Свищов

 

9. Наградите ще бъдат изпратени на победителите.

 

Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov.bg или на тел.: 0631/ 60747