ДОБРАТА НОВИНА: ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОСРЕЩАТ ВЪЗПИТАНИЦИТЕ СИ В РЕНОВИРАНА СРЕДА
Медиа:

Община Свищов продължава да изпълнява политиката си за приоритетно насочване на инвестиции в общинска инфраструктура, като в акцента е поставен върху  ремонта и модернизацията на детските градини.

В зависимост от състоянието им, обновяване бе извършено във всички общински детски заведения като по-крупни ремонтни дейности се реализираха в ДГ “Чиполино“,  ДГ „Зорница с. Ореш, ДГ „Зорница с. Ореш  и  изнесените към същата групи в с. Драгомирово, с. Морава и с. Овча Могила, в ДГ „Радост“ с. Царевец и изнесените към същата групи в с. Алеково и с. Хаджи Димитрово, ДГ „Калина Малина“ – изнесена група с. Българско Сливово.

Най-общо в обхвата на извършените ремонтни дейности попадат ремонт на покриви и улуци,   санитарни помещения – тоалетни и умивални, подмяна на дограмата и електро и отоплителни инсталации, обновяване на вътрешния интериор в спални помещения, занимални и др., обновяване на настилката на  спортните площадки, оградите и др. като основен дял от разходвания финансов ресурс е осигурен от общинския бюджет.

„Правим го за децата, наши са“, това е най-често използваната реплика от хората, които се трудиха непрекъснато и без почивен ден за да може всяка детска градина да отвори врати и да посрещне възпитаниците  си в първия учебен ден в реновирана и цветна обстановка.