ДОБРЕ ДОШЛИ отново в училище „Димитър Благоев“!
Медиа:

Празничен бе 15 септември за СУ „Димитър Благоев“. Директорката на училището г-жа Кирова приветства всички с ДОБРЕ ДОШЛИ!

Всички отново влязоха в класните стаи, с нови очаквания и позитивно настроение с нагласата да се работи в една нетрадиционна среда и обстановка. Госпожа Кирова отговорно заявяви своята готовност за справяне с всяко предизвикателство и динамична ситуация, за да генерира с успех !

Настоящата учебна година стартира със 777 ученици от подготвителна група до 12-ти клас, от които:

20 деца в подготвителна група,

64 първокласници, разпределени в 3 паралелки,

58 осмокласници в 1 професионална паралелка „Компютърна графика” и 1 профилирана паралелка – „Софтуерни и хардуерни науки”.

През пролетта и лятото СУ „Д.Благоев“ кандидатства и към момента са одобрени да реализират своите проектни предложения по 7 национални програми, от които:

  1. „Изграждане на училищна STEM среда“ – на стойност 296 955,00лв.

По проекта ще бъде изграден център по природни науки, изследвания и иновации. STEM центърът ще се използва от ученици от 5 до 10 клас. Проектът предвижда изграждане на 3 модерни кабинети по Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Физика и астрономия. Във всеки кабинет ще има безжична научна лаборатория, оборудвана със специални сензори за лабораторни упражнения, маси за провеждане на експерименти, специализирани лабораторни пособия, дисплей за визуализация, лаптопи и таблети, интерактивен софтуер и др. В този център ще се прилага STEM обучение и ще се разработват STEM уроци. Ще се разработят нови учебни програми, които ще доведат до взаимно свързване на отделните дисциплини.

  1. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – на стойност 3000,00лв.

По проекта се предвиждат различни форми на сътрудничество и взаимодействие между учители и родители и създаване на условия за адаптация, възпитание, социализация и обучение, както и формиране на положително отношение към училището. В проекта ще участват учениците от 1, 4, 5 и 7 клас.

  1. „Осигуряване на съвременна образователна среда“
  • Модул „Библиотеките като образователна среда“ – на стойност 5800,00лв.

Включва изграждане на STEM обучителен център, в който да бъде обособено пространство за четене и експерименти. Целта на този кът е да предразполага учениците към изграждане на трайни навици за четене и работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници.

  • Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – на стойност 3151,00лв.

По проекта ще бъде изградена външна и вътрешна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата.

  1. НП „Мотивирани учители“, НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, НП „Без свободен час“
  2. НП „Заедно в грижата за ученика“, модул „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“
  3. През 2019 година по проект „Красива България“ Община Свищов изгради многофункционална спортна площадка на обща стойност 191 489лв. Новото спортно игрище дава възможност за провеждане на занимания по различни видове спорт – Баскетбол, Футбол, Хандбал, Волейбол и Тенис на корт.

През лятото бе обновена и разширена и детската площадка за деца до 10 годишна възраст. Бяха поставени нови съоръжения и настилка, съобразена с изискванията за безопасна игра на децата.

Оборудвани са още 2 компютърни кабинети. Няма класна стая без необходимата техника за провеждане на обучение в електронна среда, осигурени са всички необходими материали и предпазни средства както за учителите, така и за учениците.

 

На добър час!

 

Източник: СУ „Д.Благоев“