ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАНЕТО И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Медиа:
На 08.06.2022 г. в ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе информационна кръгла маса във връзка с дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“ за представяне на добри практики в областта на приобщаването и образователната интеграция на ученици от етническите малцинства и техните родители. Срещата беше на регионално ниво и присъстваха г-жа Вера Петрова, старши експерт в РУО – В. Търново, представители на Общински младежки център – гр. Свищов, директори на училища, образователни медиатори, социални работници, родители и колеги от шест училища от общ. Свищов и две от общ. Полски Тръмбеш. След деловата част на представяне на работата на образователните медиатори и социалните работници на всяко училище, последва оживена дискусия по възникнали въпроси и обмяна на добри практики за справяне с различни казуси от училищния живот, както и идеи за пълноценна работа с родители и институции.
Благодарим на училищата, които взеха участие в Кръглата маса! Това са:
СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов
ОУ „Христо Ботев“ – с. Алеково
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Морава
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила
ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раданово
По информация на ОУ „Филип Сакелариевич“