ДОБРИЯТ ПРИМЕР Е ЗАРАЗИТЕЛЕН
Медиа:

Кой казва, че младите били апатични и безотговорни? Напоследък с действията си свищовски момичета и момчета показват една достойна позиция на хора, които съзнават, че трябва всички да дадем своя принос за една по – чиста природа и приятна жизнена среда. Онзи Група млади хора отделиха от времето си, за да почистят района на парк Калето и около Общинската болница. Изборът им пада върху тези райони, защото там никой не живее постоянно. Според тях е задължително хората да почистват около собствените си домове. Това важи и за междублоковите пространства и за детските площадки, които се използват от децата живеещи наоколо.
Инициативата на младежите е спонтанна, без участието на възрастни, а количеството събрани отпадъци е внушително, както е видно от снимките.
Благодарим ви, деца за прекрасния пример, който ни давате и за надеждата, че след нас идва умно, способно и отговорно поколение!